สืบค้น


มหกรรมรณรงค์ อาหารปลอดภัย และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ช่วงสงกรานต์ 60


   

มหกรรมรณรงค์ อาหารปลอดภัย และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ช่วงสงกรานต์ 60 ใน มหกรรมอาหาร บริเวณ ถนนสายน้ำอุบลราชธานี

  • ตรวจสอบฟอร์นมาลีน ในสไบนาง
  • ตรวจสอบสารโพล่าน้ำมันทอดซ้ำ
  • วันหมดอายุของน้ำอัดลม
  • ตรวจสอบสารบอแรกซ์
  • ตรวจสอบสารฟอกขาว
  • ตรวจสอบสารกันบูด

admin foodsafetyubon ผู้บันทึกกิจกรรม : 18/06/2560