ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี

สนง.พาณิชย์จังหวัดอุบลฯนำทีมตรวจสอบสินค้าในงาน"มหกรรมสินค้าพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค"


admin foodsafetyubon ผู้ประกาศ : 06/07/2560 ผู้เข้าชม : 39