ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี

สา’สุขอุบลฯ เตือนภัย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฆษณาใช้หยอดตา ระบาดหนัก
เอกสารแนบ
1. สา’สุขอุบลฯ เตือนภัย ผลิตภัณฑ์เสริ
2. อย. เตือน อย่าเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอา


admin foodsafetyubon ผู้ประกาศ : 30/06/2560 ผู้เข้าชม : 243