สืบค้น


สา’สุขอุบลฯ แนะ เคล็ดลับการเลือกกระเช้าปีใหม่ หวัง ผู้บริโภคลดเสี่ยงอันตรายจากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ได้มาตรฐาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่
เอกสารแนบ
1. จังหวัดอุบลฯตรวจกระเช้าปีใหม่


admin foodsafetyubon ผู้ประกาศ : 16/06/2560 ผู้เข้าชม : 490