สืบค้น


สสจ.อุบลฯเตือนประชาชนระมัดระวังการรับประทานเห็ดพิษอาจถึงตายสสจ.อุบลฯเตือนประชาชนระมัดระวังการรับประทานเห็ดพิษอาจถึงตาย

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าปัจจุบันเป็นช่วงฝนตกมีเห็ดป่าออกจำนวนมากให้พ่อค้าแม่ค้าเก็บมาจำหน่าย ประชาชนเก็บและซื้อเห็ดมาบริโภคเป็นจำนวนมากเช่นกัน. มีเห็ดมากมายหลายชนิดที่จำหน่ายอาจจะเป็นเห็ดพิษหรือเห็ดที่ปนเปื้อนสารพิษโดยการขาดความรู้และความชำนาญในการเลือกมารับประทาน กรณีดังกล่าวอาจทำให้ผู้บริโภคที่ไม่มีความรู้เรื่องเห็ดที่สามารถรับประทานได้หรือรับประทานเห็ดที่มีสารพิษเจือปน ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวนผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษ. จำนวน 58 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 3.1 ต่อปชก. แสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มค.-22 พค.60)
โดยจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นในเดือนเมษายน _พฤษภาคม 18 และ 31 รายตามลำดับ โดย
อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่ เขื่องใน 21 ราย ( 24.9 ต่อ ปชก แสนคน). สำโรง. สิรินธร และนาจะหลวยอำเภอละ 5 ราย
นายแพทย์จิณณพิภัทรกล่าวต่อไปว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงขอเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังการรับประทานเห็ดซึ่งอาจก่อให้เกิดพิษต่อร่างกายดังนี้
1. ไม่นำเห็ดที่ไม่เคยรับประทาน หรือไม่แน่ใจนำมาปรุงอาหารเด็ดขาด
2. เห็ดที่กินได้อาจทำให้ท้องร่วงได้หากทำไม่สุกมากๆ
3. ไม่กินคูุ่กับแอล์กอฮอล์ 
4. เด็ก ผูุ้สูงอายุไม่ควรรับประทานมากเกินไป
5. เห็ดพิษที่มักทำให้เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ เห็ดระโงกหิน. เห็ดระงาก เห็ดใส้เดือน เห็ดขี้ควาย
6. การปฐมพยาบาลต้องทำทันที หากพบผุ้ป่วยสงสัยเห็ดพิษ คือการทำให้อาเจียนเอาเห็ดในกระเพาะอาหารออกให้มากที่สุด โดยการล้วงคอให้อาเจียน หรือกลืนไข่ขาว รีบนำส่งโรงพยาบาล และเมื่อมาที่ รพ. ให้ทำการล้างท้องอีกครั้ง 
เอกสารแนบ
1. สสจ.อุบลฯเตือนประชาชนระมัดระวังการ


admin foodsafetyubon ผู้ประกาศ : 05/06/2560 ผู้เข้าชม : 1027