สืบค้น

ชื่อกิจกรรมวันที่เข้าชม
ตรวจสารเคมีฆ่าแมลงในผัก ณ ตลาดนัดสีเขียว 4 มี.ค. 60
การตรวจสอบฟอร์มาลีนในสะไบนาง ณ จุดจำหน่าย 9 มี.ค. 60
มหกรรมรณรงค์ อาหารปลอดภัย และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ช่วงสงกรานต์ 60 12 เม.ย. 60
กิจกรรม "อย.น้อย หัวใจอินทรีย์ รักคนกินผัก" 10 มิ.ย. 60
ประชุมคณะทำงานพัฒนาร้านอาหาร-แผงลอย หน้า-รอบ ม.อุบลฯ ครั้งที่ 1/60 18 มิ.ย. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย(GMP) 18 มิ.ย. 60
ตรวจสอบอาหารงานแ่เทียน 2560 บูรณาการร่วมกับจังหวัด 12 ธ.ค. 60
รับการประเมิน อย. Quality Award 2561 ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 12 ธ.ค. 60
ตรวจสอบสินค้า กระเช้าปีใหม่ และ อาหารในงานกาชาด ปีใหม่ 2561 3 ม.ค. 61
การอบรมผู้สื่อข่าวเยาวชน 7 ก.พ. 61