ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี


ประชุมคณะกรรมการอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 1 ธ.ค. 2561การประชุมเครือข่าย "ผู้สื่อข่าวเยาวชน"การประชุมซ้อมแผนรับมือภาวะฉุกเฉินอาหารปลอดภัยจังหวัด
Document
เอกสารเผยแพร่
กฎหมาย/ประกาศ/หลักเกณฑ์/คู่มือ
general infomation
ข้อมูลทั่วไป
อาหารปลอดภัย
INFOSAN
INFOSAN
เครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ


ข้อมูลเตือนภัย


ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินการตรวจเฝ้าระวังประจำปี


แผนบูรณาการอาหาร จ.อุบลราชธานี


สาระน่ารู้


ภาพกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด