ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาหารปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี
มหกรรมรณรงค์ อาหารปลอดภัย และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ช่วงสงกรานต์ 60ประชุมคณะกรรมการอาหารจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/60 9 มิถุนายน 2560ประชุมคณะทำงานพัฒนาร้านอาหาร-แผงลอย หน้า-รอบ ม.อุบลฯ ครั้งที่ 1/60การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย(GMP)การประชุมกลุ่มย่อย รร.แกนนำ อย.น้อย พัฒนาพฤติกรรมบริโภคเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค NCDsตรวจพัทยาน้อยบูรณาการ 3 ฝ่ายกิจกรรม อย.น้อย หัวใจอินทรีย์ รักคนกินผักกิจกรรมประกวดคลิปประชุมผนึกกำลัง 3 กลุ่มงาน คร. คบส. อวล. เตรียมรับการประเมินระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย 20-22 มิถนายน 60ตรวจสอบ Formalin ในสะไบนาง ณ สถานที่จำหน่าย
Document
เอกสารเผยแพร่
กฎหมาย/ประกาศ/หลักเกณฑ์/คู่มือ
general infomation
ข้อมูลทั่วไป
อาหารปลอดภัย
INFOSAN
INFOSAN
เครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์


สาระน่ารู้


ภาพกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด